Integritetspolicy

För oss på EKSTAM Executive Search & Selection AB  är det viktigt att du känner dig trygg i kontakterna med oss. Det gäller inte minst hur vi hanterar dina personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)  ersätter personuppgiftslagen och gäller från och med 25 maj 2018. Den förstärker skyddet av din personliga integritet när det gäller hanteringen av dina personuppgifter.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Inom ramen för vår verksamhet (gällande dig som kandidat eller referensperson) får vi tillgång till personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har inhämtat från tredje part. Behandlingen av uppgifterna är viktiga för vår verksamhet och berättigas av och behandlas för:

  • kommunikation och att kunna sköta administration i relation till dig
  • rekryteringsprocesser där du kan vara en aktuell kandidat

Möjligheterna för oss att behandla personuppgifter främjar dina möjligheter till anställning, karriärutveckling och att ta del av jobberbjudanden. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver för verksamheten och för de ovan angivna områdena. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att använda EKSTAM Executive Search & Selections tjänster accepterar du vår integritetspolicy samt med detta vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att EKSTAM Executive Search & Selection använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och hantering av data

Denna policy täcker all data vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media och kontakt per telefon eller e-mail. Vi kombinerar inte personuppgifter som samlats in på̊ olika sätt t.ex. uppgifter från en webbplats med personuppgifter från din medverkan på seminarier, utbildningar eller vid rekrytering.

Information du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och/eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida. Detta händer när du kontaktar oss per mail, brev, telefon, vid möten eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

– Person- och kontaktinformation, namn, adressinformation, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, och/eller din arbetsplats.

Information vi samlar in om dig som kund, kandidat eller referensperson

När du kommer i kontakt med oss kan vi välja att samla in information om;

  • Person- och kontaktinformation, namn, fakturadress, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats
  • Information om tjänster – detaljer angående de tjänster du beställer.
  • Ansökan vid rekrytering (CV, personligt brev, betyg, intyg, fotografi, anteckningar från intervjuer, testresultat, uppgifter från referenspersoner och ev uppgifter från bakgrundskontroll)
  • Namn och kontaktuppgifter samt yrkesrelation till aktuell kandidat
  • Historisk information – tidigare beställningar, betalningshistorik

Informationen du ger oss är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för att tillgodose dina intressen i olika uppdrag, t ex rekrytering och outplacement.

Vi ber om ditt samtycke för att spara dina uppgifter hos oss. Om du som kandidat bedöms relevant för en tjänst eller ett uppdrag kan dina personuppgifter efter ditt samtycke komma att presenteras för kund.

Skyddet för dina personuppgifter

En rad säkerhetsåtgärder gör att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt. Vi använder oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bl.a. brandväggar och lösenordsskydd enligt standard. Enbart anställda inom EKSTAM Executive Search&Selection AB eller associerade samarbetspartners enligt avtal  med behörighet i datasystemen äger tillgång till uppgifterna. Lösenord för access i systemen byts ut flera gånger per år. Samtliga har genomgått utbildning i nya förordningen kring hantering av personuppgifter och processer för hantering av personuppgifter ses löpande över av utsedd processansvarig.

Gallring

Uppgifterna lagras så länge det är relevant och tjänar sitt syfte för pågående uppdrag eller framtida möjligheter till samarbete (generellt inte mer än fem år) eller till dess du begär att inte längre finnas med. Se punkten nedan om dina rättigheter som registrerad.

Dina rättigheter som registrerad

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina uppgifter, vill ha tillgång till dessa alternativt om du vill komplettera eller rätta uppgifterna. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke genom att meddela oss att du inte längre godkänner fortsatt behandling av personuppgifter, förutsett att det inte finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna.

Har du några frågor om vår integritetspolicy, kontakta ann@ekstamsearch.se.

Personuppgiftsansvarig är EKSTAM Executive Search & Selection  AB, 556846-7244