voestalpine Precision Strip AB beläget i Munkfors, Värmland och har ca 290 medarbetare varav 9 sitter i Karlstad. Tillsammans för vi vidare och utvecklar en 350 år lång industriell tradition av järn- och stålbearbetning. Under senaste budgetåret 2020/2021 omsatte vi ca 500 miljoner SEK. voestalpine Precision Strip AB är en av världens ledande tillverkare av kallvalsat precisionsbandstål. Stål från Munkfors har kvaliteter som efterfrågas över hela världen och vi är idag en erkänd aktör på de flesta industriella marknader.

voestalpinekoncernen är ett stålbaserad teknik- och tjänsteföretag med drygt 52 000 medarbetare som finns representerat över hela världen, med över 500 bolag i mer än 50 länder på alla fem kontinenter. Koncernen finns noterad på börsen i Wien sedan 1995. Med sina högkvalitativa produkter är koncernen en av ledande partners inom fordons- och konsumentvaruindustrin i Europa men också leverantör till olje- och gasindustrin i hela världen. voestalpine koncernen är världsledande inom tillverkningsindustrin beträffande specialräls, verktygsstål och specialsektioner.

Läs mer på: voestalpine.com

Vi söker erfaren

VD

som med affärsmässighet och entusiasm driver vår fortsatta resa

 

Som VD driver du bolagets verksamhet för att nå uppsatta strategiska och finansiella målsättningar på både kort och lång sikt. Du har ett helhetsansvar för verksamhetens olika funktioner och att på styrelsens uppdrag driva, leda och utveckla bolaget enligt fastställd affärsplan. Uppgiften omfattar dels att skapa en organisation präglad av engagemang, stark teamkänsla och affärsmässighet, dels att effektivisera processerna inom hela företagets värdkedja med särskilt fokus på produktionsflöden och kvalitet. Med affärsmässighet, kvalitets- samt kundfokus i alla led, driver och utvecklar du verksamheten med stark resultatinriktning och kontinuerliga produktivitetsförbättringar.

Huvudsakliga ansvarsområden:

  • Fullt ledningsansvar med personal, arbetsmiljö, och miljö/kvalitet/säkerhet
  • Ansvar för resultat- och balansräkning, få ut full effekt av företagets samtliga resurser och en effektiv kostnadskontroll
  • Leda och utveckla bolaget och skapa långsiktigt hållbar lönsamhet
  • Initiera, utveckla och implementera nya koncept och arbetsmetoder för ökad effektivitet

Genom ett starkt engagemang och ett ledarskap som präglas av tydlighet och utvecklingsvilja inspirerar du och skapar förutsättningar för ett positivt förändringsklimat. Du drivs av att se människor växa och utvecklas. Med ett kommunikativt och involverande förhållningssätt skapar du förutsättningar dialog och delaktighet. Ett gott ledar- och medarbetarskap är en självklarhet för dig och du stödjer och utvecklar medarbetarna i ledningsgruppen samt ansvarar för att kompetens- och resursutvecklingen inom bolaget bedrivs målinriktat och följer marknadens utveckling.

Profilen

Vi söker en affärsdriven ledare med gedigen erfarenhet av att framgångsrikt driva förändringsarbete med lönsam tillväxt i en producerande verksamhet med affärsverksamhet på global marknad, gärna från branschen. Rollen är både strategisk och operativ och för att bli framgångsrik behövs erfarenhet och förmåga att bygga en stark teamkänsla, skapa kostnadseffektivitet och goda resultat.

Rätt person har en akademisk utbildning med relevant inriktning och tidigare erfarenhet av VD-rollen eller motsvarande roll med fullt resultatansvar för hela värdekedjan.

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan redan idag, dock senast 9/1 2022.

Skicka ansökan till apply@ekstamsearch.se

För mer information kontakta Ann Ekstam på 0733 – 94 64 26 eller på ann@ekstamsearch.se