Nammo AS/Nammo Group
Nammo AS är ledande inom utveckling och tillverkning av ammunitions- samt framdriftssystem för missiler och raketer. Företaget är också ledande inom området miljövänlig avveckling av militära produkter. Koncernen har ca 2300 anställda med en omsättning på 5,1 MDR NOK. Verksamheter finns i 13 länder bl a Sverige, Norge, Finland, Tyskland och USA.

Nammo Sweden AB
Nammo Sweden AB finns på tre orter i Sverige, Karlsborg, Vingåker och Karlskoga.  Företaget verkar i en händelserik och spännande bransch. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av ammunition, maskintekniska produkter och försvarsmateriel. Dessutom utgörs en viktig del av destruktion, produktion och återvinning av främst explosiva varor.

Vi söker en chef med kraft att genomföra utveckling och förändring!

Operativ chef till Nammo i Vingåker

Nammos ambition är att vara det bästa företaget och därför kunna attrahera, skapa förutsättningar för utveckling och behålla de bästa medarbetarna. Företaget är värderingsstyrt och värderingarna; Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela verksamheten. Nammo tror starkt på samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare, funktioner och produktionsanläggningar och ser ett starkt värde i lärdomarna som samarbetet ger.

Nyckeln till framgången är att tillsammans skapar en företagskultur där medarbetarna tar ansvar, har kund- och kvalitetsfokus, samarbetar för gemensamma mål, är uppskattande och jobbar för att ständigt förbättra och utveckla, oavsett om det gäller företagets eller din egen utveckling. Operativ chef är du en viktig förebild och ansvarar för att leva upp till och agera i enlighet med Nammos värdegrunder.

I rollen ingår det övergripande ansvaret för att bygga, driva och utveckla produktionen, organisationen och anläggningen på respektive enhet inom produktsegmentet tilldelat från affärsenheten. Rollen innebär operativt helhetsansvar för produktion, planering, underhåll, kvalitet, HESS (Health, Environment, Safety, Security) och logistik.

Produktionen bedrivs i projektform och är fullt ut kundorderstyrd, vilket ställer höga krav på hela organisationen, bl.a på genomlopps- och leveranstider samt kvalitet. Du är involverad i hela orderprocessen, från offert till leverans och har ofta interaktion med Nammos kunder. Genom ett målinriktat och långsiktigt arbete samt ett optimerat resursutnyttjande säkerställer du högsta service, företagets konkurrenskraft och kontinuerlig reducering av produktionskostnaden. Du jobbar med LEAN Production-verktyg och synsätt för att ständigt förbättra, utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra företagets produktionsprocesser, materialförsörjning och produkter.

Rollen i Vingåker omfattar en organisation med cirka 40 medarbetare, varav sju direktrapporterande (produktion, HESS/kvalitet, administration och beredning).

Du rapporterar till VD för Nammo Sweden och är medlem i företagets ledningsgrupp.

Som ledare går du i spetsen för att effektivisera och vidareutveckla arbetsmetoder och processer inom den operationella verksamheten. För att bli framgångsrik behövs förmåga att skapa långsiktigt goda och hållbara resultat samt ett engagerat och tydligt ledarskap som ger förutsättningar för motivation och ett positivt utvecklingsklimat.  Du är trygg i ledarrollen och drivs av att se människor växa och utvecklas samt skapar förutsättningar för medarbetarna att våga utmana det invanda och självklara. Dialog och ett gott ledar- och medarbetarskap är en självklarhet för dig.

Vi ser att du har högskoleutbildning med relevant inriktning (teknik/ekonomi) eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Utbildning inom tillverkning av explosivämnen och LEAN är meriterande. Du har erfarenhet av operativ produktionsledning inom industri, gärna från liknande branscher. Din erfarenhet innebär att du har drivit förändringsarbete med dokumenterat gott resultat och har erfarenhet av att arbeta med LEAN-verktyg och synsätt för att styra och utveckla verksamheten. Du har också arbetat med strategiskt ledningsarbete i ledningsgrupp med ansvar för budget och ekonomisk uppföljning.

Dina språkkunskaper omfattar, förutom svenska, även engelska i tal och skrift.

Välkommen med din ansökan! För mer information, ring Ann Ekstam, 0733 – 94 64 26. Vi arbetar med löpande urval så vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Skicka din ansökan till apply@ekstamsearch.se