Nammo Sweden AB ingår i Nammokoncernen och har 270 anställda. Bolaget finns idag på fyra platser i Sverige, Karlsborg, Lindesberg, Karlskoga och Vingåker. Verksamheten består av konstruktion, tillverkning, utveckling och försäljning av ammunition, sjösäkerhetsprodukter, maskintekniska produkter och försvarsmaterial, destruktion, produktion och återvinning av främst explosiva varor även som därmed förenlig verksamhet.

Vi söker Transportansvarig

Som transportansvarig är din övergripande uppgift  att optimera och effektivisera transportflödena och att operativt leda transport- och förrådsverksamheten på enheten i Lindesberg. Tillsammans med ditt team på fem personer skapar du optimerade och kostnadseffektiva processer för att på så sätt bidra till hög leveransservice till våra kunder.

Du erbjuds en utmanande och självständig roll med möjlighet att påverka metoder och arbetssätt. Du förväntas arbeta aktivt med att utveckla befintliga rutiner samt skapa nya med säkerhet och effektivitet i fokus. Som ledare är du förebild i ord och handling för företagets policys och riktlinjer.

Ansvar och arbetsuppgifter

  • Ansvar för att nå uppsatta mål
  • Ansvar för att driva avdelningens utveckling och leda det kontinuerliga förbättringsarbetet
  • Kontakter med myndigheter beträffande transportärenden och säkerställa att erforderliga tillstånd finns
  • Ansvar för fordonspark och försäkringar
  • Ansvar för avtal med speditörer
  • Personalansvar; lönesättning, kompetensutveckling, medarbetarsamtal mm
  • Säkerhets-, kvalitets- och arbetsmiljöansvar
  • Ansvar för återvinnings- och avfallshantering

Din profil
Du har minst 5-års erfarenhet från liknande roller samt kunskap om regelverk för transport, export och förtullning. Erfarenhet från transport av farligt gods och produktkännedom är meriterande. I tillägg till gymnasieutbildning ser vi att du har relevanta påbyggnadskurser inom området. Utbildad säkerhetsrådgivare och utbildning i ADR är meriterande.

Som transportansvarig har du många kontaktytor både externt och internt vilket ställer krav på god kommunikations- och samarbetsförmåga. Med fokus på säkerhet leder du avdelningen mot högt uppsatta mål. Du har lätt för att se samband, skapa struktur och planera arbetet på ett effektivt sätt. För att bli framgångsrik i rollen krävs också beslutsmässighet och förmåga att följa upp.

Din förmåga att uttrycka dig i engelska såväl som på svenska är mycket god.

Du rapporterar till Inköps- och Logistikchefen och är placerad i Lindesberg.

I denna rekrytering samarbetar vi med Ekstam Search & Selection. Ansök senast 27 aug till apply@ekstamsearch.se och märk din ansökan ”Transportansvarig”. För mer information är du välkommen att kontakta våra konsulter Ann Ekstam, 0733 94 64 26 eller Anna Wikström, 0730 37 60 06. www.ekstamsearch.se