Skövde är en framåt stad och en drivande kraft i en växande region. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att snart 60 000 människor bor, lever och växer tillsammans här. Skövde har ett strategiskt läge med goda kommunikationer – och närhet till natur och kultur. Vi vill att Skövde ska vara en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Som centralort i Skaraborg har kommunen en viktig roll som samhällsutvecklare, på både lokal och regional nivå. I dessa frågor har sektor service ett stort ansvar.

Sektor service ansvarar för måltidsverksamhet, lokalvård och fastighetsskötsel, skötsel av gator, parker och skog, anläggningsarbeten, ledningsnätsarbeten, reparations- och verkstadsarbeten för kommunens maskiner och fordon samt vissa andra externt efterfrågade tjänster. Vidare ansvarar sektorn för att försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs för att vara beställarfunktion vid uppdragsgivna entreprenader och för att utveckla och förvalta de taxefinansierade verksamheterna VA (vatten och avlopp) samt eget ägt fibernät. Inom sektor service samlas kommunens tjänsteproducerande verksamhet som drivs genom intern beställar-utförare organisation med interna som såväl externa kunder och samarbetspartners via entreprenad. Sektorn har stort fokus på utveckling av tjänster utifrån kundernas behov för att säkra framtidens utmaningar inom verksamhetsområdet.

Redo att leda en spännande och utmanande utvecklingsresa?

Vi söker en avdelningschef till arbetsavdelningen inom sektor service och erbjuder ett roligt och framåtriktat  uppdrag där den övergripande målsättningen är att leverera bästa möjliga kundupplevelse

Som chef för arbetsavdelningen har du starkt kundfokus och ett professionellt arbetssätt.  Du drivs av att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens tjänster, processer och arbetsmetoder  i fråga om kvalitet, service och effektivitet för att nå högt uppsatta mål och en ökad kostnadseffektivitet.

Du ansvarar för verksamheten (produktion, drift och logistik), ekonomi och personal och rapporterar till sektorchef. Som medlem i sektorns ledningsgrupp bidrar du  med ett strategiskt perspektiv, arbetar gränsöverskridande i sektorns verksamhetsområden samt samarbetar  för utveckling av helheten.

För att lyckas i rollen har du drivit framgångsrik förändringsledning och skapat starka team  där de gemensamma insatserna präglar arbetsklimatet.

Du har erfarenhet av ledarskap och vana att leda andra chefer. I din bakgrund finns ledningsgruppsarbete med ansvar för budget och ekonomisk uppföljning samt relevant akademisk utbildning eller motsvarande förvärvad erfarenhet. Förståelse för en politiskt styrd organisation och dess förutsättningar är meriterande.

Du drivs av att se andra utvecklas och leder medarbetarna genom förändringar och utmaningar samt skapar ett positivt och gott samarbetsklimat som får medarbetarna att trivas och växa. Du är trygg i ledarrollen och genom professionalism initierar du och sätter mål med resultatinriktning och kontinuerliga förbättringar.

Du har stark drivkraft och  utvecklingsvilja  samt förmåga att med ett strukturerat arbetssätt leverera både kvalitet och kvantitet. Du förmedlar tydligt dina förväntningar, tar beslut, är handlingskraftig samt har god förmåga att prioritera. Din kommunikativa förmåga är stark  bidrar till att  sälja in idéer både internt och externt

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Intresserad? För mer information är du välkommen att kontakta Ann Ekstam, 0733 – 94 64 26. Ansök senast den 21 oktober på apply@ekstamsearch.se