Skadechef | Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar Värmland är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar Värmlands idé är att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling. På så vis vill vi ge våra kunder trygghet i alla lägen, var i livet man än befinner sig. Hos oss jobbar idag cirka 145 anställda på kontoret i Karlstad. Länsförsäkringar har försett värmlänningar med närproducerad trygghet i hela 179 år- och det tänker vi fortsätta med.

Läs mer på LFvarmland.se

Vi söker

Skadechef

som genom och tillsammans med andra vill leverera marknadens bästa skadereglering och kundupplevelse


Vi möter framtiden varje dag och med den följer nya utmaningar. Det gäller att vara snabbt framme och att hålla fokus på en position i framkant – det är på riktigt och det går fort…

Vad innebär rollen?

Skaderegleringen utgör en central del i vår verksamhet och rollen som skadechef är en nyckelposition i hanteringen av kundernas skador. Målsättningen är att leverera marknadens bästa kundupplevelse. Med professionella medarbetare, hög kundnöjdhet och effektiva processer har vi alla möjligheter att lyckas.

Ambition, kompetens, framåtanda och vilja finns hos oss. Med dig som ledare formerar vi oss och tar höjd för att ständigt utveckla smartare processer och hög kundnöjdhet.

Du leder ditt område verksamhetsnära i det dagliga och som en del av företagsledningen har du ett strategiskt perspektiv med ansvar för att driva hela bolaget mot uppsatta mål och visioner. Du ser betydelsen av att nätverka och bygga relationer både regionalt och inom gruppen av Länsförsäkringsbolag där du deltar i det gemensamma lean-agila utvecklingsarbetet. Du rapporterar till vd och har personalansvar för totalt 34 medarbetare, varav tre chefer och en skadeförebyggare samt en utredare.

Skadekundmötet är det möte där vår leverans av såld produkt levereras och verkligen prövas. Digitalisering, automatisering och nya kundbeteenden ställer höga krav på snabb omställningsförmåga, hög effektivitet och förmåga att leda förändring, allt med målsättningen att skapa marknadens bästa skadekundmöte oavsett kanal och säkra vårt övergripande tillväxtmål.

Som skadechef har du det övergripande ansvaret för all skadereglering inom bolaget och att den bedrivs både kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Ditt huvuduppdrag är att med ett professionellt och affärsmässigt agerande vidareutveckla skadeorganisationen för att kunna tillgodose kundernas förändrade behov avseende både digitalisering och ökad tillgänglighet. Du initierar och sätter mål som styr mot affärsplanen samt inspirerar och coachar alla medarbetare att arbeta mot dessa tydliga och gemensamma mål.

Vår tillvaro är regelstyrd, vilket gör att ditt arbete med att effektivisera processer och utveckla strukturerade arbetssätt är en förutsättning för att säkerställa regelefterlevnad.

Vem är du?

För att bli framgångsrik i rollen har du erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete i ledningsgrupp inom en affärsdriven och processorienterad verksamhet där du har haft budget- och resultatansvar. Din erfarenhet innehåller också att framgångsriktat leda verksamhet, utveckla digitaliseringen och att via andra chefer samt skapa förändring med bestående resultat.

Du har akademisk utbildning med relevant inriktning och din erfarenhet kommer från en liknande roll, gärna inom försäkrings- eller finansbranschen. Det är meriterande med kunskap inom juridik (företrädesvis skadeståndsrätt) och erfarenhet av upphandlingar och avtalsförhandlingar.

Ditt ledarskap präglas av att du involverar, skapar engagemang och får människor att växa. Du inspirerar till nya tankemönster och ställer rätt frågor snarare än komma med de rätta svaren samt lyssnar aktivt och är intresserad av andras idéer. Med dig får vi en tydlig ledare som skapar förutsättningar för sina medarbetare att utvecklas och tillsammans nå uppsatta mål. Du har mod att förändra, utmana och ifrågasätta det invanda samt kan sälja in och argumentera för dina åsikter. Med helhetsblick navigerar du skickligt mellan olika perspektiv på strategisk och operativ nivå både externt och internt.

Du gillar att arbeta i en federation där merparten av utvecklingen sker gemensamt via vårt dotterbolag LFAB och har stark involvering från alla 23 länsbolag. Det är också viktigt att du har ett genuint intresse av försäkring i den kundägda modellen och förståelse för de marknads- och regulatoriska förutsättningar som gäller för området. Vi kommer att ha roligt under resan som kräver proaktivitet, en framåtlutad nyfikenhet och snabbhet i ord och handling.

Har vi väckt ditt intresse?

Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till apply@ekstamsearch.se

Vi ser fram emot din ansökan redan idag, dock senast 20/11

För mer information, kontakta Ann Ekstam, 0733 – 94 64 26 eller ann@ekstamsearch.se