BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa värde både internt och externt gentemot kunder och partners. För oss är mångfald och inkludering viktigt för att lyfta våra medarbetares olika idéer och erfarenheter. Det ger oss nya perspektiv och utmanar vårt tankesätt.

Tänk om du kunde vara med och leda utvecklingen mot en hållbar framtid, både när det gäller människan och tekniken? Här finns en spännande roll som Säkerhetschef, där du får möjlighet att bli en del av ett internationellt företag med stark lokal förankring som utvecklas och växer. 

Läs mer på billerudkorsnas.com

Vill du ta vårt säkerhetsarbete till nästa nivå?


Vi söker

Säkerhetschef

Din roll på BillerudKorsnäs Frövi/Rockhammar

Hos oss får du ett mångsidigt och utvecklande uppdrag med stor möjlighet att påverka och skapa värde.  Med gemensamma värderingar, attityder och kunskap inriktad på att skapa en trygg och säker arbetsplats, kommer din insats att få direkt genomslag i den goda säkerhetskultur vi dagligen arbetar för att ständigt stärka och förbättra.  Vi vill gärna se dig i vårt team där vi tillsammans växer och utvecklas.

Du drivs av att se andra utvecklas och leder medarbetarna genom förändringar och utmaningar samt skapar ett positivt samarbets- och utvecklingsklimat som får medarbetarna att trivas och växa. Du rapporterar till fabriksdirektören för Frövi Bruk (placering Frövi) och ingår i företagets ledningsgrupp där du med helhetsperspektiv bidrar strategiskt till samtliga områden inom företaget. Dina fyra kompetenta och engagerade medarbetare arbetar inom områdena risk/arbetsmiljö/skydd och brandskydd.

I rollen som säkerhetschef kommer du att jobba med att utveckla arbetsmiljö- och säkerhetskulturen. Du behöver arbeta såväl strategiskt som operativt för att omsätta strategier och riktlinjer inom säkerhetsområdet så att de implementeras i verksamheten och ger resultat. Du samarbetar på bred front i organisationen med både ledare och medarbetare och kommer att delta i centrala nätverk med kollegor från andra enheter inom BillerudKorsnäs.

Det övergripande ansvaret innebär att leda, planera, samordna och utveckla säkerhet (innefattar också skalskydd), brandskydd och i samarbete med HR även arbetsmiljö/hälsa.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer även omfatta att:

  • Säkerställa ett effektivt säkerhetsarbete som får genomslag i verksamheten och skapar värde
  • Driva ständig förbättring av processer och initiera, utveckla, introducera samt tillämpa nya koncept och arbetsmetoder i verksamheten
  • Identifiera kompetensbehov inom säkerhetsområdet i organisationen, systematisera insatserna och stödja cheferna i arbetet med säkerhet, arbetsmiljö/hälsa och brandskydd
  • Driva kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsgruppen för att kunna möta förändringar och behov såväl i omvärlden som internt
  • Utifrån övergripande mål och strategier upprätta verksamhetsplan inom ansvarsområdet, sätta mål och KPI:er
  • Planera och dokumentera det förebyggande säkerhetsarbetet och säkerställa att verksamheten följer och iakttar gällande lagstiftning, tillämpliga författningar, standarder och andra regelverk

Din profil

För att lyckas i rollen har du drivit förändring och utveckling med goda resultat. Du är intresserad av andras drivkrafter och motiveras av att jobba med attityd- och beteendeförändringar gällande säkerhet. Med ett stort engagemang tar du ansvar och arbetar proaktivt med att uppnå ett gemensamt nytänkande, provar nya lösningar och utmanar invanda tankemönster Du har värdefulla erfarenheter av att arbeta med beteendebaserad säkerhet som ett verktyg för att skapa en stark och hållbar säkerhetskultur. Din utvecklings- och förbättringsvilja är tydlig och med ett strukturerat arbetssätt levererar du både kvalitet och kvantitet.

Du har erfarenhet av ledarskap och strategiskt utvecklingsarbete som säkerhetschef eller från liknande roller inom industrin samt relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande förvärvad erfarenhet.

Du är trygg i ledarrollen, har hög integritet och visar tydligt i ord och handling att du är en förebild, normgivare och kulturbärare. En av dina styrkor är den kommunikativa förmågan. Du är en god lyssnare och förmedlar tydligt dina förväntningar. Med handlingskraft, tar du beslut och har god förmåga att prioritera och koordinera verksamhetens olika delar för att genomföra rätt insatser i rätt tid.

Det är också viktigt att du drivs av att göra vår vision till din och göra skillnad inom säkerhetsområdet.

Har vi väckt ditt intresse? Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan redan idag, dock senast 3 april.

Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till apply@ekstamsearch.se

För mer information, kontakta Ann Ekstam, 0733 – 94 64 26 eller ann@ekstamsearch.se