voestalpine Precision Strip AB är beläget i Munkfors, Värmland och har ca 330 medarbetare. På säljkontoret i Karlstad arbetar 11 personer. Tillsammans för vi vidare och utvecklar en 350 årig lång industriell tradition av järn- och stålbearbetning. Under senaste budgetåret 2017/2018 omsatte vi cirka 600 miljoner SEK. voestalpine PrecisionStrip AB ingår i Precision Strip Group som tillhör MetalForming Division som är en av fyra divisioner inom voestalpinekoncernen, är en världsledande tillverkare av kallvalsat precisionsbandstål. Stål från Munkfors har kvaliteter som efterfrågas över hela världen där 97 % går på export och vi är idag en erkändglobal aktör på de flesta industriella marknader.

voestalpinekoncernen är ett stålbaserad teknik- och tjänsteföretag som finns representerat över hela världen, med över 500 bolag i mer än 50 länder på alla fem kontinenter. Koncernen är varit noterad på börsen i Wien sedan 1995och har närmare 52 000 medarbetare.Med sina högkvalitativa produkter är koncernen en av ledande partners inom fordons- och konsumentvaruindustrin i Europa men också leverantör till olje- och gasindustrin i hela världen. voestalpinekoncernen är världsledande inom tillverkningsindustrin beträffande specialräls, verktygsstål och specialsektioner.

Produktionschef

Vårt mål är att globalt vara nummer ett som aktör på vår marknad – vill du vara med och ta oss dit?

Vi är stolta över vårt företag och jobbar med starkt personligt engagemang tillsammans för att nå våra mål. Vi erbjuder dig ett krävande och utmanande arbete med goda utvecklingsmöjligheter inom ett internationellt framgångsrikt företag.

Vår ambition är att vara det bästa företaget och därför kunna attrahera, skapa förutsättningar för utveckling och behålla de bästa medarbetarna. Nyckeln till framgången är att vi tillsammans skapar en företagskultur där våra medarbetare tar ansvar, har kundfokus, samarbetar för gemensamma mål, är uppskattande och jobbar för att ständigt förbättra och utveckla, oavsett om det gäller företagets utveckling eller den egna personliga. Som produktionschef är du en viktig förebild och ansvarar för att leva upp till och agera i enlighet med våra värdegrunder.

I rollen har du helhetsansvar  för all produktions-, underhålls-, teknik- och projektverksamhet inom voestalpine Precision Strip AB. Organisationen omfattar totalt cirka 250 medarbetare, varav fem direktrapporterande chefer (tre Produktchefer, Underhållschef samt Projektchef). Tillsammans bildar ni ett starkt  team som arbetar med att upprätthålla, ständigt förbättra, utveckla och kvalitetssäkra företagets produktionsprocesser, materialförsörjning, produkter och projekt. Du rapporterar till VD och är medlem i företagets ledningsgrupp.

Genom ett engagerat och involverande ledarskap som präglas av tydlighet och utvecklingsvilja inspirerar du och skapar förutsättningar för ett positivt förändringsklimat. Du drivs av att se människor växa och utvecklas samt skapar  förutsättningar för medarbetarna att våga utmana det invanda och självklara. Dialog och ett gott ledar- och medarbetarskap är en självklarhet för dig.

Med professionalism och kvalitets- samt kundfokus i alla led, driver och utvecklar du verksamheten med stark resultatinriktning och kontinuerliga förbättringar mot gemensamma mål. Omvärldsbevakning och affärsmässighet utgör också viktiga grundförutsättningar för en långsiktigt hög kvalitet och positiv utveckling av verksamheten.

Ansvar och arbetsuppgifter

  • Genom nedbrytning av företagets övergripande mål skapa förutsättningar för att dessa uppnås
  • Budget-, resultat-, personal- och arbetsmiljöansvar inom ansvarsområdet
  • Driva ett ständigt förbättringsarbete för att utveckla processer, produkter och organisation
  • Säkerställa att vi utvecklar befintlig kompetens samt vid behov rekryterar den kompetens som krävs för att uppnå de övergripande målen
  • Ansvar för att projekten inom verksamheten drivs enligt vår projektmodell samt att de färdigställs och implementeras enligt uppsatta mål
  • Underhåll av maskiner och fastigheter så att tillgängligheten ständigt förbättras
  • Tillsammans med övriga funktioner inom företagsledningen ständigt utveckla företagets förmåga för att bli nummer ett globalt inom vårt segment av kallvalsat precisionsstål

Vi ser att du har en akademisk utbildning med inriktning mot produktion, maskinteknik, metallurgi eller annan relevant inriktning.

Du har gedigen erfarenhet av produktionsledning samt att leda chefer inom industrin, gärna från stål- eller fordonsindustrin. Du har drivit förändringsarbete med dokumenterat gott resultat och har erfarenhet av operations excellence-verktyg och synsätt för att styra och utveckla verksamheten. Engelska i tal och skrift, övriga språkkunskaper såsom tyska är meriterande.

Intresserad? För mer information är du välkommen att kontakta Ann Ekstam, 0733 94 64 26. Ansök senast den 14 oktober  på apply@ekstamsearch.se