Skövde är en framåt stad och en drivande kraft i en växande region. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att snart 60 000 människor bor, lever och växer tillsammans här. Skövde har ett strategiskt läge med goda kommunikationer – och närhet till natur och kultur. Vi vill att Skövde ska vara en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Som centralort i Skaraborg har kommunen en viktig roll som samhällsutvecklare, på både lokal och regional nivå. I dessa frågor har sektor styrning och verksamhetsstöd ett stort ansvar.

Sektor styrning och verksamhetsstöd (SSV) ansvarar för områdena ekonomi- och verksamhetsstyrning, ekonomiadministration, administrativ styrning, arbetsgivarfrågor, IT, kommunikation, kontaktcenter och andra verksamhetsstödjande funktioner såsom juridik och metodstöd i kvalitets- och utvecklingsarbete. Sektorn erbjuder tjänster till hela kommunkoncernen. Löneenheten hör till sektor styrning och verksamhetsstöd och lönechefen är en del av sektorns ledningsgrupp. Löneenheten utbetalar drygt 8000 löner per månad till medarbetare i de tre kommunerna Skövde, Tibro och Grästorp. Enheten administrerar även löneutbetalningar till flertalet av Skövdes kommunala bolag och kommunalförbund samt utbetalningar till t.ex. förtroendevalda och uppdragstagare. Enheten ger stöd till alla frågor relaterat till lön och ansvarar för pensionsadministration till kommunens medarbetare.

Med ett jobb hos oss får du möjlighet att påverka kommunens utveckling. Tillsammans tar vi Skövde framåt!

Skövde kommun söker

Lönechef

Är du processorienterad, har systemintresse och vill arbeta med förändringsledning?

Löneenheten befinner sig just nu i ett spännande förändringsarbete med nya system och förändrade arbetssätt. Här har du en stor möjlighet att tillsammans med cirka 15 medarbetare forma en framgångsrik organisation.

Vi erbjuder ett utmanande och roligt uppdrag där den övergripande målsättningen är en effektiv löneenhet som ger stöd till både interna och externa kunder på ett säkert och professionellt sätt.

Med ett starkt kundfokus leder du utvecklingen av tjänster som motsvarar kundernas behov och överträffar deras förväntningar. En viktig del av arbetet innebär att driva prioriteringsarbetet avseende systemförändringar och kravspecifikation gentemot systemleverantören. Du drivs av att leda mot mål, ständigt förbättra, utveckla och kvalitetssäkra processer, arbetsmetoder och tjänster.

Du är direkt underställd sektorschefen och ingår i sektorns ledningsgrupp där du bidrar strategiskt och gränsöverskridande i sektorns samtliga verksamhetsområden. Genom ett coachande och engagerat ledarskap inspirerar du samt skapar förutsättningar för motivation, engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Som ledare agerar du som förebild enligt Skövde kommuns värderingar. Du är trygg i ledarrollen, beslutsmässig och har en god självinsikt. Du har förmåga att tydligt kommunicera och konkretisera mål och prioriteringar samt med ett strukturerat arbetssätt leverera både kvantitet och kvalitet. Ditt ledarskap präglas av respekt och öppenhet. Som ledare skapar du ett positivt utvecklingsklimat och bygger starka team. Tillsammans jobbar ni för att nå enhetens mål.

Profil
Du har tidigare erfarenhet av att vara ledare/chef. God förståelse för löneprocessen och en löneenhets arbete är meriterande. Vi ser gärna att du har utvecklat och implementerat processer och system samt har förståelse för en politiskt styrd organisation och dess förutsättningar. Du har akademisk utbildning eller motsvarande förvärvad erfarenhet.

Som person är du tydlig, driven, lyhörd och kan läsa av andra människor. Du har god förmåga att analysera, planera, strukturera och prioritera samt är tydlig i kommunikationen. Du är en driven förändringsledare som ständigt utvecklar verksamhet i fråga om kvalitet och effektivitet för att nå högt uppsatta mål. Ditt ledarskap är coachande och präglas av trygghet, god självinsikt och tydlighet. Med denna plattform skapar du öppenhet, engagemang och ett positivt utvecklingsklimat. Du förmedlar tydligt dina förväntningar, tar beslut och skapar resultat.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Intresserad? För mer information är du välkommen att kontakta våra konsulter Ann Ekstam, 0733 94 64 26 eller Linn Alholt, 0730 37 60 06. Ansök senast den 23 maj på apply@ekstamsearch.se