Coop Värmland är en av landskapets största arbetsgivare och vi omsätter drygt tre miljarder årligen i 45 Coopbutiker, 15 Pekås och två MaxiMat. Nästgårdsköket är vår egenproduktionsanläggning och servicekontoret är beläget i Karlstad. Vi är en kooperativ ekonomisk förening som ägs av 160 000 värmländska medlemmar. Av naturliga skäl bryr vi oss därför lite extra om Värmland med ett starkt lokalt engagemang.

Läs mer på coopvarmland.se

Gillar du att driva förändring och vill ha det övergripande ansvaret för HR inom Coop Värmland?

Vi söker en engagerad, verksamhetsnära och affärsinriktad 

HR-chef

med fokus på det som gör skillnad för våra medarbetare och kunder

 

Vi är i en spännande utvecklingsfas och ser HR-chefsrollen som en mycket viktig del i vår fortsatta tillväxt. Du blir en del av ett starkt varumärke med stor möjlighet att med ett effektivt HR-arbete vara med och påverka affärsverksamheten. Tillsammans med övriga inom Coop i Sverige får du tillgång till ett nätverk för erfarenhetsutbyte och att utnyttja synergier.

Du ingår i ledningsgruppen för Coop Värmland, rapporterar till VD och ansvarar för HR-funktionen med placering i Karlstad. Du leder sex medarbetare och tillsammans bildar ni ett proaktivt och effektivt HR-team där era insatser bidrar till att ytterligare stärka Coop Värmland som ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Arbetet innebär ett brett helhetsansvar för samtliga delar inom HR och du arbetar såväl strategiskt som operativt med målet att utveckla branschens bästa HR-processer, metoder och kompetens. Specifika fokusområden utgörs av talent management, succession och kultur. Tillsammans med ledningen tar du ett företagsansvar och driver en tillväxt- och förändringsresa.

Ditt ansvar innebär också att säkerställa att Coop Värmland har en tydlig strategi för ett HR-arbete i framkant och som linjerar med verksamhetens övergripande affärsmål samt de specifika målen för HR-funktionen. För att skapa en hållbar organisation arbetar du aktivt med att utveckla ett gott ledar- och medarbetarskap. Det blir också viktigt att stötta, agera bollplank och utmana organisationens ledare. För att fånga verksamhetens behov arbetar HR-funktionen verksamhetsnära i samarbete med driftsorganisationen.  Vidare ansvarar du för att attrahera de allra bästa förmågorna och utveckla samt inspirera medarbetarna att nå nya höjder.

Du är professionell och affärs-, resultat- och utvecklingsorienterad med förmåga att koppla HR till affären. Med goda ledaregenskaper verkar du genom andra och har mod att utmana invanda tankemönster samt genomföra förändring. Ditt starka driv och engagemang bidrar till ett öppet och kreativt utvecklingsklimat där teamet och individerna kan växa sig starkare.

Vidare har du hög integritet och är trygg i att agera på olika arenor med olika målgrupper, vilket kräver god kommunikationsförmåga och självkännedom. Din förmåga att skapa långsiktiga relationer är stark och som ledare bidrar du till att HR-funktionen har ett stort förtroendekapital, såväl internt som externt.

För att lyckas i rollen som HR-chef har du erfarenhet från mångårigt operativt och strategiskt HR-arbete i en ledande position. Du har framgångsrikt drivit förändring och utvecklat organisation, ledare samt medarbetare, gärna inom handel.  Din akademiska utbildningsbakgrund har inriktningen personalvetenskap och i tillägg har du en bra företagsekonomisk förståelse. Du är professionell i din kommunikation och formulerar dig med lätthet på svenska och engelska.

Vi ser fram emot att få kontakt med dig som lockas av att utveckla Coop Värmland till nästa nivå och har kraft att skapa hållbara resultat!

För mer information är du välkommen att kontakta Ann Ekstam på 0733 – 94 64 26 eller på ann@ekstamsearch.se. Vi ser fram emot din ansökan redan idag, dock senast 2021-11-07. Skicka din ansökan till apply@ekstamsearch.se