Länsförsäkringar Värmland är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar Värmlands idé är att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. På så vis vill vi ge våra kunder trygghet i alla lägen, var i livet man än befinner sig. Hos oss jobbar idag cirka 110 anställda uppdelade på huvudkontoret och tre kontor i Karlstad, Arvika och Sunne. 2018 har vi försett värmlänningar med närproducerad trygghet i hela 175 år- och det tänker vi fortsätta med.

Vi söker verksamhetsnära ekonomichef

Är du engagerad, leveranssäker och har fokus på långsiktig hållbar ekonomi?

Rollen som ekonomichef är en nyckelposition för bolagets fortsatta utveckling och framgång. Arbetet är både operativt och strategiskt med fokus på värdeskapande och att tillgodose verksamhetens behov. Du rapporterar till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. Tillsammans med fyra kompetenta och engagerade medarbetare, ansvarar du för hela ekonomiprocessen och för att nå fastställda mål. I rollen ingår också att vara övergripande säkerhetsansvarig.

Som ekonomichef bistår och stöttar du företagsledningen och operativa chefer i affärskritiska analyser, ekonomiuppföljning, rapportering och finansiell utveckling. Inom Länsförsäkringar Värmland pågår hela tiden en utveckling där du i denna roll bidrar med förbättringsförslag i beslutsstöd och verktyg för analyser. Du medverkar till att skapa en helhetsförståelse för ekonomiska konsekvenser av beslut och handlingsalternativ.

Länsförsäkringar Värmland lyder under Finansinspektionens tillsyn enligt försäkringsrörelselagen och bolaget är ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag.
Du ansvarar för efterlevnad av regler, gällande lagar och regler, företagets etiska riktlinjer, strategier och rutiner samt för att företaget har optimala system. Du driver arbetet med egen risk- och solvensanalys (ERSA) som samordnas med affärsplanen.

Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande position med personalansvar, gärna från försäkrings- och finansbranschen. Du har akademisk examen, civilekonom eller motsvarande. Din kommunikativa förmåga är god och du behärskar svenska och gärna engelska i tal och skrift.

Som person är du driven, aktiv och leveranssäker. Du har en god affärsförståelse och en förmåga att se helheten samt blicka framåt för att kunna utveckla en verksamhet som möter framtida behov. Med ett strukturerat arbetssätt levererar du både kvalitet och kvantitet. Ditt ledarskap innebär att du involverar, engagerar och skapar förutsättningar för medarbetarnas kontinuerliga utveckling samt ett klimat som präglas av respekt och engagemang.

Som ekonomichef hos oss ges du stor möjlighet att få utlopp för din drivkraft att påverka och utveckla verksamhetens processer, flöden och rutiner i fråga om kvalitet och effektivitet för att nå uppsatta mål.

Intresserad? För mer information är du välkommen att kontakta Ann Ekstam, 0733 94 64 26. Ansök senast den 6 januari på apply@ekstamsearch.se