Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager, transport och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 2 800 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 900 miljoner euro. Ovako är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, en av världens största stålproducenter med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro.

För mer information besök oss på ovako.com, sanyo-steel.co.jp och nipponsteel.com.

Är du redo för nästa steg, trivs i gränssnittet människa/teknik och brinner för att skapa en stark och hållbar miljö- och säkerhetskultur?


Vi söker

EHS-chef

Din roll på Ovako

Vi har flera investeringar, nya produkter och en hel del spännande uppgifter framför oss. Kan vi få bättre förutsättningar för att uppfylla vår vision ”Innovative steel for at better engineered future”?

Vi ligger i framkant och inom stålindustrin är vi först i världen med att ha en koldioxidneutral tillverkning. Vi fokuserar hela tiden på nytänkande och vågar utmana det invanda. Med gemensamma värderingar, attityder och kunskap inriktad på att minimera miljöpåverkan och skapa en trygg och säker arbetsplats, kommer din insats att få direkt genomslag i den goda säkerhetskultur vi dagligen arbetar för att ständigt stärka och förbättra.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför är deras säkerhet vår högsta prioritet. För att ytterligare fokusera på området miljö/hälsa/säkerhet förstärker vi organisationen med en EHS-chef inom affärsområde SmeBox, vilket innefattar verksamheterna i Smedjebacken och Boxholm.

I rollen som EHS-chef får du stora möjligheter att påverka, bygga och utveckla miljö-/arbetsmiljö- och säkerhetskulturen. Du behöver arbeta såväl strategiskt som operativt och verksamhetsnära för att omsätta strategier och riktlinjer inom området så att de implementeras i verksamheten och ger resultat. Ditt samarbete sker på bred front i organisationen med både ledare och medarbetare och innebär deltagande i centrala nätverk med kollegor från andra enheter inom Ovako. Du rapporterar till HR-chefen inom SmeBox och utgår från Smedjebacken eller Boxholm. Dina tre medarbetare jobbar inom områdena miljö och arbetsmiljö och finns placerade på båda verksamhetsorterna.

Du drivs av att se andra utvecklas och leder medarbetarna genom förändringar och utmaningar samt skapar ett positivt samarbets- och utvecklingsklimat som får medarbetarna att trivas och växa. Att leda, utveckla och säkerställa efterlevnad inom EHS-området blir viktiga ledord.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden

Det övergripande ansvaret innebär att leda, planera, samordna och utveckla området miljö/hälsa och säkerhet inom affärsområde SmeBox.

För att driva ett effektivt miljö- och säkerhetsarbete som får genomslag i verksamheten arbetar du proaktivt med omvärldsbevakning för att ligga före och anpassa verksamhetens ledningssystem och arbetssätt till kommande regler och lagstiftning.

Du driver ständig förbättring av processer och initierar, utvecklar, introducerar samt tillämpar nya koncept och arbetsmetoder i verksamheten. Att identifiera kompetensbehov, driva kontinuerlig kompetensutveckling samt att systematisera insatserna och stödja cheferna samt utbilda i arbetet med miljö, säkerhet, och arbetsmiljö/hälsa är viktiga delar i ditt ansvar.

Arbetet innebär också planering och dokumentation av det förebyggande miljö- och säkerhetsarbetet samt säkerställa att verksamheten följer och iakttar gällande lagstiftning, tillämpliga författningar, standarder och andra regelverk. Rollen kommer också att innebära kontakter med myndigheter, försäkringsgivare samt andra intressenter

Din profil

För att lyckas i rollen har du framgångsrikt drivit förändring och utveckling inom EHS-området. Du är genuint intresserad av att driva och utveckla EHS-arbetet och med ett stort engagemang tar du ansvar och arbetar proaktivt med att uppnå ett gemensamt nytänkande, provar nya lösningar och utmanar invanda mönster.  Du har värdefulla erfarenheter av att arbeta med internationella standarder för arbetsmiljö och yttre miljö samt beteendebaserad säkerhet som ett verktyg för att skapa en stark och hållbar säkerhetskultur.

Du har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete från en liknande roll eller t ex som projektledare inom industrin eller relevant myndighet . Din utbildningsbakgrund är eftergymnasial med relevant inriktning eller motsvarande förvärvad erfarenhet.

Du är en kommunikativ och pedagogisk person som kan skapa förtroende och sälja in idéer och budskap. Med stabilitet och hög integritet driver du systematiskt arbetet inom prioriterade områden. Din utvecklings- och förbättringsvilja är tydlig och med ett strukturerat arbetssätt levererar du både kvalitet och kvantitet. Med handlingskraft tar du beslut och har god förmåga att prioritera samt samarbetar tvärfunktionellt för att på bästa sätt koordinera verksamhetens olika delar, genomföra rätt insatser i rätt tid och uppnå gemensamma mål.

Det är också viktigt att du drivs av att göra vår vision till din och göra skillnad inom EHS- området. Vi vill gärna se dig i vårt team där vi tillsammans växer och utvecklas.

Har vi väckt ditt intresse? Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan 

Vi ser fram emot din ansökan redan idag, dock senast 22 maj.
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till apply@ekstamsearch.se

För mer information, kontakta Ann Ekstam på 0733 – 94 64 26 eller ann@ekstamsearch.se