Vill du vara en del av något större?


Vi söker en

Complianceansvarig

som vill ta ett helhetsansvar och vara motorn i arbetet med att säkerställa en väl fungerande och effektiv regelefterlevnad. 

Välkommen till ett utmanande och omväxlande arbete i en spännande bransch!

Vad innebär rollen?

Som complianceansvarig får du ansvar för att på ett effektivt, oberoende och strukturerat sätt leda, driva, implementera, utveckla, följa upp och rapportera arbetet med Länsförsäkringar Värmlands regelefterlevnad. I rollen ingår också att vara dataskyddsombud (DSO) med ansvar för att övervaka organisationens efterlevnad av General Data Protection Regulation (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddsregelverk.

Du är både rådgivande och kontrollerande med uppgift att identifiera och värdera riskerna samt konsekvenser som följer av dessa, genomföra granskningar och kartläggningar, bistå med information och utbildningsinsatser, tolka och stötta i implementeringen av externa lagar och regler. Ansvaret för det interna regelverkets struktur och framtagande samt uppdatering av interna styrdokument ingår också i rollen, såväl som att granska verksamhetens efterlevnad av riktlinje gällande s.k. utlagd verksamhet (t ex till LFAB, annat länsbolag eller extern leverantör).

Du ligger i framkant i omvärldsbevakningen gällande relevant lagstiftning och praxis inom regelverksområdet och informerar samt utbildar ledning, styrelse och övriga medarbetare i nya eller ändrade regler. Det är viktigt att du är insatt i affären och även stöttar verksamheten i olika processer och vid utveckling av nya eller ändrade produkter och tjänster.

Inom Länsförsäkringar Värmland pågår hela tiden en utveckling där du i denna roll bidrar med att stötta verksamheten i att förfina och utveckla arbetssätt och processer med målet att ständigt förbättra och effektivisera.

Du kommer att ha många kontaktytor, bl a som Finansinspektionens och andra myndigheters kontaktperson, men också inom länsförsäkringsbolagen och inom Länsförsäkringar AB där du genom ett aktivt nätverkande utbyter erfarenheter och kompetens med andra. Complianceansvarig har ett nära samarbete med bolagets riskhanteringsfunktion där ni med olika perspektiv säkerställer att verksamhetens styrningssystem fungerar och tillsammans genomför regelbundna funktionsgenomgångar.

Vem är du?

För att lyckas i rollen har du efter din juristexamen arbetat i en ansvarsroll inom compliance och har en bred erfarenhet från regulatoriska frågor, gärna inom försäkring, bank eller annan finansiell institution med tillämpning av regelverket Solvens ll. Du är bra på att dokumentera och skriva rapporter, både på svenska och engelska samt van vid att göra utredningar

För anställning krävs lämplighetsprövning och godkännande av Finansinspektionen.

Du har en god affärsförståelse, analytisk förmåga och helhetseende för att blicka framåt och kunna utveckla en verksamhet som möter framtida behov.

Med ett strukturerat och självgående arbetssätt driver du compliancefrågorna med hög leveranssäkerhet. Ditt engagemang och positiva förhållningssätt är tydligt och med en god kommunikativ förmåga kan du på ett pedagogiskt sätt omsätta teori till praktik och ge stöd och råd till verksamheten.

Det är viktigt att du har ett genuint intresse av försäkring och att du vill medverka till bolagets utveckling. Lyssnande, hög integritet, förmåga att hantera sekretess beskriver väl ditt sätt att vara.

Rollen som complianceansvarig kopplas nu närmre verksamheten och du ges stor möjlighet att påverka och utveckla verksamhetens arbete relaterat till regelefterlevnad.

Vi ser fram emot din ansökan redan idag, dock senast 12/9 2021. Ansök här!

Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Ann på 0733-94 64 26 eller ann@ekstamsearch.se

Om Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar Värmland är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen.  Länsförsäkringar Värmlands idé är att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. På så vis vill vi ge våra kunder trygghet i alla lägen, var i livet man än befinner sig. Hos oss jobbar idag cirka 130 anställda uppdelade på huvudkontoret och tre kontor i Karlstad, Arvika och Sunne. Länsförsäkringar har försett värmlänningar med närproducerad trygghet i hela 178 år- och det tänker vi fortsätta med.

Läs mer på LFvarmland.se