Nammo Sweden AB ingår i Nammokoncernen och har 270 anställda. Bolaget finns idag på fyra platser i Sverige, Karlsborg, Lindesberg, Karlskoga och Vingåker. Verksamheten består av konstruktion, tillverkning, utveckling och försäljning av ammunition, sjösäkerhetsprodukter, maskintekniska produkter och försvarsmaterial, destruktion, produktion och återvinning av främst explosiva varor även som därmed förenlig verksamhet.

Inom Nammo Group pågår ett koncernövergripande projekt för att skapa en gemensam och standardiserad affärssystemlösning. Första etappen omfattar bolagen i Sverige, Finland och Tyskland och drivs av ett team bestående av 15 medarbetare som representerar olika enheter och processer.  www.nammo.com

Vi söker Business Controller

med erfarenhet från implementering av ERP-system

Är du processorienterad, har systemintresse och vill arbeta med förändringsledning?

Som Business Controller får du initialt en central roll som förändringsledare i nyimplementeringen av vårt ERP-system (Microsoft Dynamics AX, nedan kallat AX). Förändringstakten är hög, vilket ställer krav på din förmåga att se till att förändringarna sker på ett samordnat sätt och att prioritet samt resurser optimeras på bästa sätt.

Rollen innebär stimulerande och varierade uppgifter och du kommer att arbeta både självständigt och i team tillsammans med mycket kompetenta kollegor.

Ansvar och arbetsuppgifter

  • Lära och förstå företagets samtliga processer genom implementeringsprocessen. Bidra till att processerna koordineras/implementeras på ett optimalt sätt och till att Nammos mål för systemlösningen uppnås
  • Ta fram, underhålla och publicera systemets tillhörande dokumentation (kravdokumentation, testscenarier, användarmanualer, utbildningsdokumentation mm)
  • Föreslå och arbeta med superanvändare för att få in önskemål/krav samt värdera dessa utifrån nytta
  • Tillsammans med Solution Architect arbeta med relevanta leverantörer och ta fram estimat för att genomföra olika förändringar i systemet
  • Ansvarig för att i samarbete med Solution Architect driva prioriteringsarbete avseende förändringar
  • Vara en del i Nammos Ax Core Change-team och fungera som länk mellan projektet och organisationen
  • Informera och utbilda användarna samt delta i processägarnas workshops

Efter implementering följer du upp att verksamheten arbetar enligt implementerade processer och är användarnas första kontakt för förändringsbehov inom AX. Du kommer ingå i Nammo’s AX team som har en aktiv roll när nya bolag skall ta AX i bruk.

Din profil
Du har erfarenhet från liknande roller inom tillverknings- eller processindustri eller som konsult med motsvarande uppdrag inom industrin. Din utbildningsbakgrund är högskoleexamen inom ekonomi. Gedigen erfarenhet som affärs- eller produktionscontroller och projektledare eller deltagare i större projekt är meriterande.

Det är viktigt att du har god förståelse för affärsprocesser och flöden inom industri och att du har erfarenhet av förändringsledning. Din förståelse för och kunskap om ERP-system är hög och vi vill gärna att du har erfarenhet från implementering av ERP-system.

Du är bra på att bygga förtroendefulla relationer, skapa ett positivt utvecklingsklimat i förändringsarbetet och att kommunicera på ett pedagogiskt sätt med olika målgrupper. Det är viktigt att du är drivande och självgående samt en god organisatör. Du drivs att leda mot mål, skapa konkreta resultat och att ständigt utvecklas.

Din förmåga att uttrycka dig i engelska såväl som på svenska är mycket god.

Du rapporterar till projektledaren och är placerad i Lindesberg. Rollen innebär resor till våra enheter i Karlskoga, Karlsborg och Vingåker samt samarbete med Nammos övriga enheter i Europa och USA.

I denna rekrytering samarbetar vi med Ekstam Search & Selection. För mer information är du välkommen att kontakta våra konsulter Ann Ekstam, 0733 94 64 26 eller Anna Wikström, 0730 37 60 06. www.ekstamsearch.se